Regnskap

ASR Accounting sikter mot å være en totalleverandør av økonomitjenester for små og mellomstore norske bedrifter. Vi fokuserer på regnskapstjenester som forenkler rutiner og sparer tid for våre kunder.

Vår kompetanse

Bokføring og avstemming

Fakturering og innkreving

Lønn og personal

Digitale reiseregninger

Skreddersydd rapportering

Årsoppgjør og skjemaer

Bokføring og avstemming

Regnskap kan i dag føres helt uten bruk av papir. Med våre systemer vil inngående fakturaer, reiseregninger og dokumentasjon håndteres digitalt. Dette vil spare din bedrift for tidkrevende administrasjonsarbeid og frigjøre ressurser til mer verdiskapende tiltak.

Slik bokfører vi

Datamaskinens styrke ligger i å behandle store mengder data med høy presisjon. Vårt mål er å automatisere bokføringen i så lang utstrekning som mulig og samtidig sikre at regnskapstallene blir avstemt og kvalitetssikret hver måned.

Prosjekt og avdelinger

Ved å fordele inntekter og kostnader til prosjekter/avdelinger kan regnskapet kommunisere vesentlig mer informasjon til beslutningstakerne i selskapet.

Våre systemer er kompatible med de fleste WMS-systemer (Tamigo, Planday, Quinyx etc) slik at prosjekter opprettet i din bedrift kan overføres til regnskapet uten problemer. Deretter kan vi enkelt bokføre inntekter og kostnader fordelt på hvert prosjekt eller avdeling.

Budsjettering

Vi oppfordrer alle våre kunder til å utarbeide budsjetter (gjerne med vår hjelp) slik at vi kan integrere disse i regnskapsrapporteringen vi leverer hver måned. Det vanligste er å utarbeide budsjetter på høsten for det kommende året, men i prinsippet kan man budsjettere i akkurat det omfanget man selv ønsker.

Dokumentasjon i skyen

Vi oppbevarer all dokumentasjon i skyen, uten unntak. Vi jobber aktivt med våre kunder for å modernisere rutiner og tilpasse systemer for å minimere bruk av papir.

Klikk her for å lese mer om hvordan vi blir kvitt papiret i din bedrift.

 

Slik blir vi
kvitt papiret

Steg 1

Oprette EHF

EHF står for elektronisk handelsformat. Dette innebærer at regnskapssystemet registreres i ELMA-registeret slik at selskapet kan motta inngående fakturaer direkte fra leverandører, helt uten bruk av epost eller papir.

 

Steg 2

Egen fakturamail

For leverandørene som ikke støtter EHF oppretter vi en selvstendig fakturamail. Denne mailkontoen synkroniseres med regnskapssystemet slik at alle inngående fakturaer blir videresendt direkte til oss.

Steg 3

Fakturamottak

For de resterende leverandørene  oppretter vi en ny fysisk fakturaadresse ved Visma sitt fakturamottak i Nord-Norge. Der blir fakturaene skannet og sendt via EHF-mottaket direkte til vårt regnskapssystem.

Moderne
fakturering

Skybasert

Alt i skyen

Moderne fakturering med EHF er enklere å spore, mindre utsatt for feil og gir bedre oversikt over inntektene. Enten du vil fakturere i Webfaktura eller Tripletex er den grunnleggende ideen den samme:

Alle funksjoner ligger i skyen og regnskapet skal oppdateres automatisk.

 

Fleksibel

Factoring

Våre regnskapssystemer kan produsere factoringfiler til de fleste store finansinstitusjoner (SG Finans, Svea Finans osv). Med Visma Autocollect kan vi også bistå din bedrift med effektiv oppfølging av kundefordringer uten behov for factoring.

Effektiv

Inkasso

Vi tilbyr egen inkasso- og innkrevingsfunksjon gjennom Visma Collectors. Dette sikrer raskere oppgjør fra kunder og bedre kontroll. Vi gir deg tilgang til en nettportal hvor du enkelt kan sjekke status på inkassosaker og betalingspåminnelser.